https://pornhub2.ninja

Akarlar

Akarlar küçük yapılı haşereler olup bazı türleri insanların ve hayvanların deri ve kanından beslenen bir parazittir. Akarların birçok türü de bitkiler üzerinde yaşarlar.

Bitkiler üzerinden beslenen 08babb89a076c04824e67d32c35f4915 akarlar bitkilerin yapraklarını ve bitkilerin meyvelerinden tüketirler. Bitkiler yaprağı üzerinde ağ oluştururlar. Bitki evens akarları çok çabuk üreyen haşerelerdir.

Akarlar her yavrulama döneminde 100’ün üzerinde yumurta bırakır. Akarların yumurtaları yaklaşık olarak 1 hafta içinde larvalaşır ve yumurtadan larvalar çıkarlar.

Ev içinin ve eşyaların gladly böcek ilaçlama uygulamasına tabi tutulması , evde tozların sık sık alınması ve evin dikkatli temizlenmesi gibi tedbirler alınmalıdır.